Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme platné právní předpisy a zajišťujeme, aby byly osobní údaje v maximální možné míře chráněny. 

Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující informace o zpracování vašich osobních údajů naší společností. Máte-li jakékoli dotazy nebo jiné nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vše vysvětlíme a objasníme.  

Provozovatel: 

Expandeco s. r. o., se sídlem Májová 304/38, Žarnovica 966 81, IČ: 47 980 052, zapsaná v Banské Bystrici, oddíl. Sro., vl. č. 31010/S Email: info@zenyvecommerce.cz 

Expandeco, s.r.o. zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb našim klientům. Pečlivě chráníme zpracovávané osobní údaje a při jejich zpracovávání dodržujeme veškeré zákonné povinnosti a zavedené postupy. 

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb shromažďujeme osobní údaje o našich klientech a potenciálních klientech, kteří nám poskytli výslovný souhlas s jejich oslovením prostřednictvím našich služeb. 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

 • Identifikační údaje - zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavírání smluv, jako je obchodní název organizace, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jiné kontaktní osoby,  pracovní pozice, sídlo, IČ, DIČ a další důležité údaje.
 • Kontaktní údaje - Zpracováváme také vaše kontaktní údaje, včetně telefonních čísel a e-mailových adres.
 • Kontaktní údaje - Zpracováváme i kontaktní informace včetně telefonních čísel, korespondenčních a e-mailových adres.
 • Poskytované služby - Zpracováváme údaje, které obsahují informace o tom, jaké služby vám poskytujeme. 
 • Zákaznický servis - Abychom zlepšili naši zákaznickou podporu, zaznamenáváme také informace o vzájemném kontaktu s Vámi.
 • Údaje o transakcích — zpracováváme osobní údaje týkající se platebních transakcí za poskytnuté produkty a služby.
 • Data ze souborů cookies   

Soubory cookies 

Provozovatel používá cookies na webových stránkách www.zenyvecommerce.cz. Souhlas s používáním souborů cookies můžete udělit kliknutím na příslušné pole v liště, které se automaticky zobrazí při návštěvě těchto webových stránek. 

Co jsou soubory cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka www.zenyvecommerce.cz ukládá do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Cookies používané Provozovatelem umožňují webové stránce Vás rozpoznat a následně vám poskytnou požadovanou službu. 

Prostřednictvím souborů cookies mohou webové stránky zaznamenávat také nastavení vašeho internetového prohlížeče, jazyk, který preferujete apod. Díky tomu bude vaše budoucí návštěva webových stránek rychlejší a pohodlnější. Bez souborů cookies by procházení webových stránek bylo komplikovanější a jejich funkčnost by nemusela být bezchybná. Cookies pomáhají Provozovateli neustále zlepšovat a rozvíjet nabídku a nastavení svých služeb a přizpůsobit je vašim preferencím a potřebám. 

Na základě cookies je možné analyzovat a statisticky vyhodnotit využívání služeb a reklamy na webových stránkách, a následně zlepšit jejich obsah, funkčnost nebo design, stejně jako efektivněji a relevantnější zaměřit marketingové komunikace. 

Jak spravovat a mazat soubory cookies? 

Internetové prohlížeče obvykle automaticky přijímají soubory cookies již v předdefinovaných nastaveních. Informace o jednotlivých internetových prohlížečích a o tom, jak nastavit soubory cookies, naleznete na následujících webových stránkách: 

 • Chrome: https://support.google.com
 • Safari: https://www.apple.com
 • Firefox: https://support.mozilla.org
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com
 • http://www.allaboutcookies.org/ 

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje: 

 • Zpracování osobních údajů na základě smlouvy
 • Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů
 • Zpracování osobních údajů pro statistické účely
 • Zpracování osobních údajů pro marketingové účely 

Cookies třetích stran

Cookies poskytujeme také našim ověřeným třetím stranám, které uvádíme níže. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí stejně jako při poskytování našich služeb.

 • Facebook Ads – Platforma na reklamu na Facebooku, retargeting, měření konverzí.
http://www.facebook.com/about/privacy/
 • Google Ads – Platforma na reklamu ve vyhledávání, bannerovou reklamu, YouTube reklamu, retargeting, měření konverzí. https://policies.google.com/privacy
 • Google Analytics – Analytický a marketingový nástroj na zjišťování chování uživatele na stránce, za účelem návrhu lepšího rozvržení, funkcionalit a dalšího vylepšování stránek, profilování uživatele a zacílení personalizované reklamy. https://policies.google.com/privacy 
 • Hotjar – Analytický nástroj na zjišťování chování uživatele na stránce, za účelem návrhu lepšího rozvržení, funkcionalit a dalšího vylepšování stránek. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 • Mailchimp – Platforma pro automatizaci marketingu a služba e-mailového marketingu na správu seznamů e-mailových adres a vytváření e-mailových marketingových kampaní pro odesílání zákazníkům. https://mailchimp.com/legal/privacy/

Jste povinni nám poskytnout osobní údaje? 

Souhlas udělený se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Musí být poskytnut vážně a svobodně, musí být konkrétní, informovaný a ve formě prohlášení nebo jednoznačného úkonu, kterým Vy jako subjekt údajů vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem. 

Právní předpisy o ochraně osobních údajů: 

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • Listina základních práv Evropské unie
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a doplnění některých zákonů,
 • Ústava České republiky 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoli odvolat. 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na následující adrese: Expandeco s. r. o., Májová 304/38, 966 81 Žarnovica, Slovensko, IČ: 47980052, zapsaná v Banské Bystrici, odd. Sro., vl. č.27502/S. Email: info@zenyvecommerce.cz 

Pokyny k obsahu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely by měly obsahovat následující informace: 

 • identifikaci osoby, která odvolává souhlas s uvedením svého jména, příjmení a e-mailového kontaktu,
 • jasné a srozumitelné prohlášení o tom, že si dále v budoucnosti nepřejete zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové účely;
 • v odvolání můžete uvést, že souhlas se zpracováním vašich osobních údajů udělených marketingu obecně pro jakékoli marketingové účely, nebo můžete specifikovat konkrétní marketingové účely, pro které se odvolání týká.   

Standardně uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání vaší smlouvy, a to v rozsahu, abychom Vám byli schopni řádně poskytovat naše služby a plnit vyplývající smluvní závazky. Po ukončení příslušného smluvního vztahu a splnění všech smluvních závazků uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytnou dobu, která je představuje 10 let ve smyslu příslušných právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění). 

Pokud jste s naší společností Expandeco s.r.o. uzavřeli smluvní vztah a dali jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, považujeme tento souhlas za platný po celou dobu trvání smluvního vztahu, nebo dokud jej neodvoláte a následně po dobu pěti let po ukončení příslušného smluvního vztahu. 

Pokud jste nevstoupili do smluvního vztahu s naší společností Expandeco s.r.o. a dali jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, považujeme tento souhlas za platný po dobu pěti let od jejich udělení nebo dokud jej nezrušíte. 

Práva subjektu údajů 

Jako „subjekt údajů“ máte podle zákona následující práva: 

 • právo na přístup k osobním údajům (§ 28 zákona),
 • právo na opravu (§ 29 Zákona),
 • právo na výmaz (§ 29 zákona),
 • právo omezit zpracování (§ 29 zákona),
 • právo na přenositelnost údajů (§ 28 zákona),
 • právo vznést námitku proti zpracování (§ 28 zákona),
 • právo odvolat souhlas (§ 30 odst. 3 Zákona),
 • právo podat žádost o zahájení správního řízení podle § 45 správního řádu. 

Máte právo podat žádost dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, Česko) nebo na: https://uoou.cz/, který plní úlohu dozorčího úřadu v oblasti ochrany osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami nebo platnými právními předpisy. 

Způsob výkonu práv 

Svá práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou společnosti Expandeco s.r.o., elektronicky na e-mailovou adresu: info@zenyvecommerce.cz nebo osobně podáním žádosti v sídle společnosti. Při žádosti o přístup k vašim osobním údajům a jejich předání jsme povinni ověřit vaši totožnost kontrolou průkazu totožnosti s fotografií.   

Proto mohou být takové žádosti podány pouze osobně v sídle společnosti. Na vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však jeden měsíc po jejich obdržení. Ve zvláštních případech se lhůta prodlužuje o další dva měsíce. 

Vítejte! Souhlasíte s ukládáním cookies?

Než vstoupíte do našeho online světa, rádi bychom vás požádali o možnost ukládání cookies do vašeho prohlížeče. Váš souhlas nám pomáhá zobrazovat stránku bezchybně, měřit její výkon či statistiky a být lepším partnerem při vašem podnikání. Cookies poskytujeme také našim ověřeným třetím stranám, které uvádíme v ochraně osobních údajů. Vaše data jsou u nás v bezpečí stejně jako při poskytování našich služeb.